รู้ไหม..ความเครียดส่งผลโดยตรงต่อลำไส้
27 ตุลาคม 2562
รู้ไหม..ความเครียดมีผลต่อลำไส้โดยตรง ปัจจัยด้านอารมณ์จะส่งผลโดยต่อระบบย่อยอาหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ถ้าระบบช้าลง (ท้องผูก) หรือไม่ก็เร็วขึ้น (ถ่ายเหลวหรืออาการท้องร่วง)
ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ล้วนมีผลอย่างมากต่อการทำงานของระบบย่อยอาหาร มำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากลำไส้ทำงานไม่ปกติอาจทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น ไอบีเอส (โรคลำไส้แปรปรวน) เป็นต้น ในภาวะที่เราเครียด การปรับการรับประทานมื้อเล็กลงจะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ด หรือเย็นจัดช่วยลดความไม่สบายท้องได้เช่นกัน

#narawan #เข็มทิศสุขภาพ