"ข่า" บรรเทาอาการจุกเสียด
27 ตุลาคม 2562

"ข่า" นิยมใช้เหง้าและรากเป็นยาขับลม รักษาอาการจุกเสียด แน่นท้อง อาหารไม่ย้อย ปวดท้อง ท้องเสีย ข่าจัดเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย ไม่พบความเป็นพิษทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง วิธีใช้ นำรากเหง้าสดหรือแห้ง ขนาดหัวแม่มือ (สดใช้ 5 กรัม แห้ง 2 กรัม) ต้มเอาน้ำดื่ม หรือตำให้แหลกเติมน้ำ หรือน้ำปูนใส ดื่มครั้งละครึ่งถ้วยแก้ว ข่านับเป็นไม้ล้มลุก สูง 1.5-2 เมตร เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสขม เผ็ดร้อน